INFORMASJONS DESIGN

Posted on Mar 4, 2017 |


INFORMASJONS DESIGN

VISUELL PROFIL,

TYPOGRAFI, PLAKAT,

PROGRAM OG

BILLETTER

 

Jeg har utviklet jeg en plakat, program, billetter og

dagspass til produktdesignfestivalen Mellomrom.

Festivalens mål er å profilerer norsk produktdesign.

Med Mellomsrom sin visuelle profil har jeg bygget

opp typografien helt selv.